Analisa struktur dan nilai budaya dalam hikayat pendawa lima, maharaja garebag jagat dan lakon jaka sukara

Main Authors: INDONESIA. DEPDIKBUD, FANANI.M YETTI,Erli
Format: Sirkulasi x,274 p.; 21 cm.
Terbitan: Pusbinbang Bahasa , 1998
Subjects: