Politik Islam Kelangsungan dan perubahan di dunia modern

Main Author: John Obert Voll
Format: Sirkulasi 471; 24
Terbitan: Titian Ilahi Press , 1997
Subjects:
ctrlnum 009594
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc><title>Politik Islam : Kelangsungan dan perubahan di dunia modern</title><creator>John Obert Voll</creator><subject>POLITIK ISLAM</subject><description>tr, c.1-6/tr,c.7/tr,c.8/ir,c.9/oen, c.10/oen, c.11-13</description><publisher>Titian Ilahi Press</publisher><date>1997</date><type>Other:Sirkulasi</type><type>Other:471; 24</type><identifier>tr, .02, .04-.05, .07-.13</identifier><identifier>ISBN:979-9019-14-1</identifier><language>Indonesia</language><recordID>009594</recordID></dc>
format Other:Sirkulasi
Other
Other:471; 24
author John Obert Voll
title Politik Islam : Kelangsungan dan perubahan di dunia modern
title_sub Kelangsungan dan perubahan di dunia modern
publisher Titian Ilahi Press
publishDate 1997
isbn 9789799019141
topic POLITIK ISLAM
contents tr, c.1-6/tr,c.7/tr,c.8/ir,c.9/oen, c.10/oen, c.11-13
id IOS3763.009594
institution UIN Sunan Kalijaga
institution_id 319
institution_type library:university
library
library Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga
library_id 261
collection OPAC Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga
repository_id 3763
subject_area Islam/Agama Islam
Islam and Social Sciences/Islam dan Ilmu-ilmu Sosial
city KOTA YOGYAKARTA
province DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
shared_to_ipusnas_str 1
repoId IOS3763
first_indexed 2016-12-01T01:13:55Z
last_indexed 2020-12-14T05:42:35Z
recordtype dc
_version_ 1686032253630545920
score 17.199055