Repositori

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu
Status Ok 5 Sector University 5
Harvest Harvested 3 Failed 2 Total 5
No Repository Sector ID Status Updated
1
Title Repository Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Widget
Library Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu (82) Widget
Institution Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu (477) Widget
City KOTA PALU
OAI Base http: / /repository.iainpalu.ac.id /cgi /oai2
Prefix oai_dc
Format Multiple Types
Software EPrints
Subjects Religious Education/Pendidikan Keagamaan, Pendidikan Agama; Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam; Islam and Economics/Islam dan Ilmu Ekonomi; Pemurnian dan Pembaharuan Pemikiran dalam Islam
Groups
IOS Page IOS16658
University 16658 Ok Harvested 795 hari
Reiza
2
Title MUSAWA: Journal for Gender Studies Widget
Library Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu (82) Widget
Institution Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu (477) Widget
City KOTA PALU
OAI Base http: / /jurnal.iainpalu.ac.id /index.php /musawa /oai
Prefix oai_dc
Format eJournal
Software Open Journal System (OJS)
Subjects
Groups
IOS Page IOS2276
University 2276 Ok Failed 2756 hari
edi
3
Title ISTIQRA Widget
Library Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu (82) Widget
Institution Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu (477) Widget
City KOTA PALU
OAI Base http: / /jurnal.iainpalu.ac.id /index.php /istiqra /oai
Prefix oai_dc
Format eJournal
Software Open Journal System (OJS)
Subjects
Groups
IOS Page IOS1125
University 1125 Ok Failed 2756 hari
edi
4
Title Hunafa: Jurnal Studia Islamika Widget
Library Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu (82) Widget
Institution Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu (477) Widget
City KOTA PALU
OAI Base http: / /www.jurnalhunafa.org /index.php /hunafa /oai
Prefix oai_dc
Format eJournal
Software Open Journal System (OJS)
Subjects Islam/Agama Islam; Serial Publications of Islam/Terbitan Berseri, Berkala Umum Agama Islam
Groups
IOS Page IOS294
University 294 Ok Harvested 2756 hari
edi
5
Title Al-Mishbah Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Widget
Library Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu (82) Widget
Institution Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu (477) Widget
City KOTA PALU
OAI Base http: / /almishbahjurnal.com /index.php /al-mishbah /oai
Prefix oai_dc
Format eJournal
Software Open Journal System (OJS)
Subjects Agama; Komunikasi dan Media; Sosial dan Budaya
Groups
IOS Page IOS3441
University 3441 Ok Harvested 2756 hari
edi